Normas particulares de compañía. Gas Natural Fenosa.                                                Gas natural fenosa