Normas particulares de compañía. Endesa.                                                       Endesa